Maaliskuussa 2016


Talouden tuomat haasteet ja muutokset vuodelle 2016

Tämän tiedotteen pastorin palstaa lainaa tällä kertaa seurakuntamme taloustiimi. Taloustiimi koostuu neljästä vapaaehtoisesta ja toistaiseksi tapaamisissa on ollut mukana myös seurakunnan johtaja ja vanhimmiston puheenjohtaja. Taloustiimin tarkoitus on laatia vuosittaiset budjetit yhdessä eri yksiköiden vastuullisten kanssa, seurata niiden toteutumista ja pyrkiä viestittämään talouteen liittyvistä asioista eri yksikköihin sekä seurakuntalaisille. Taloustiimistä tekee poikkeuksellisen sen asema yhteisössämme, sillä taloustiimillä ei ole juridista valtaa tai vastuuta taloudesta. Päätökset tekee ja vastuun niistä kantaa aina vanhimmisto ja palkatut työntekijät. Tämä on samaan aikaan sekä haaste että etu. Haaste silloin kun taloudessa tapahtuu muutoksia ja päätöksiä tulisi tehdä nopeasti. Etu muun muassa silloin, kun tavoitellaan läpinäkyvyyttä talouteen liittyvissä asioissa. Me taloustiimissä pääsemme seuraamaan aitiopaikalta myös sitä, miten rahoja käytetään ja kuinka budjetit toteutuvat.

Tämä vuosi alkoi taloustiimin osalta työntäyteisesti. Siirryimme sähköiseen taloushallintoon vuoden vaihteessa ja nyt jokainen neljästä vapaaehtoisesta on jalkautunut myös seurakuntamme neljään eri tulosyksikköön. Nämä tulosyksiköt ovat seurakunta (Aaro), päiväkoti (Tuija), lapset ja nuoret (Juho) ja kirpputori (Samuel). Tällä muutoksella pyritään parantamaan sisäistä viestintää ja taloustiimin kokonaiskuvaa eri yksiköiden tasolla tapahtuvista asioista. Tämä kehitys on ollut elintärkeä, sillä kaikki yksiköt yhteenlaskettuna liikevaihtomme yltää yli miljoonan euroon, työntekijöitä on kymmeniä ja muutoksia pelikentällä tapahtuu paljon. Käytännön hyötyjä näistä muutoksista pääsemme näkemään kesään mennessä.

Tämä ei valitettavasti ole kuitenkaan taloustiimin päällimmäinen haaste. Vaikka seurakuntamme toimintaa on tehostettu, niin siitä huolimatta haasteena on likviditeetti ongelma – eli kassastamme loppuu pian nykyvauhdilla rahat. Maailma ja olosuhteet ympärillämme ovat muuttuneet viimeisien kuukausien aikana paljon. Vuosia sitten talouttamme piti pystyssä päiväkoti ja viime vuodet iso vastuu on ollut kirpputorilla. Päiväkoti toimii nykyisin yksityisenä, joten tulos on täysin riippuvainen päivähoitoon saatavien lapsien lukumäärästä. Kirpputorikiinteistön edulliset vuokra-ajat ovat taakse jäänyttä aikaa. Kohonnut vuokra sekä muut kustannukset tulee kuitata myynnistä saatavista tuloista. Jaettavaa on vähemmän kuin aiemmin. Tilinpäätös viime vuodesta osoittaa -22 613,79€ alijäämää koko konsernin osalta.

Seurakuntamme haltuun uskottu omaisuus

Me taloustiimissä uskomme, että nyt on meidän seurakuntalaisten aika kantaa vastuuta yhä laajemmassa määrin myös taloudesta. Me olemme olleet siunattuja viimeiset vuodet päiväkodin, kirpputorin ja useiden säännöllisesti lahjoittavien seurakuntalaisten tuomasta taloudellisesta hyvästä. Kiitämme siitä huolenpidosta Jumalaa ja kaikkia mukana olleita lahjoittajia! Samaan aikaan haluamme myös julkisesti kysyä, että emmehän ole siirtäneet vastuuta seurakunnan taloudellisesta pärjäämisestä itseltämme pois? Te jotka olette jo säännöllisesti antaneet rahalahjanne  seurakunnalle tiedätte, että tämä kysymys ei ole osoitettu teille. Uskomme, että Pyhä Henki puhuu tästä asiasta niille, joita asia koskee. Tämä seurakunta on Jumalan seurakunta, jonka hän on uskonut meille tähän kaupunkiin. Jumala on rohkaissut meitä huolehtimaan hyvin siitä omaisuudesta, jonka Hän on meille antanut (Luuk. 16:1-13). Jakeessa 12 kirjoitetaan: ”Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne?” Voisiko tämä olla yksi niistä mittareista, joilla Jumala mittaa valmiuttamme myös seurakuntana saada laajempi omistajuus tämän kaupungin ihmisten keskellä?

Me taloustiimissä tiedämme, että meillä on vielä kiviä käännettävänä. Toimintoja tulee tehostaa ja kustannuksia miettiä tarkasti. Tulemme antamaan vanhimmistolle ehdotuksia, joita voidaan tehdä kustannusten vähentämiseksi. Meillä on myös muutama idea tulojen kasvattamiseksi, mutta käytännössä ehdottamamme työkalut talouden tervehdyttämiseksi ovat raskaita. Tuloihin emme juurikaan voi vaikuttaa. Mikäli rahalahjamme pysyvät viime kuukausien tasolla, ei vaihtoehdoiksi jää muuta kuin YT-neuvottelujen käynnistäminen seurakunnassa viimeistään maaliskuussa. Tässä vaiheessa YT-neuvottelujen uhka ei kosketa vielä päiväkodin tai kirpputorin työntekijöitä.

Taloustiiminä rukoilemme Jumalalta viisautta luotettavaan taloudenhoitoon ja huolenpitoa seurakunnastamme. Pyydämme esirukousapua teiltä. Haluamme tiiminä uskoa, että tämä on meille seurakuntana uuden alku. Luotetaan Kaikkivaltiaan huolenpitoon, mutta kannetaan myös meille uskottu omaisuus!

Taloustiimi
Juho Ahtiluoto
Samuel Karjalainen
Aaro Kinberg
Tuija Saarinen

 

Tiedotustilaisuus 6.3. jumalanpalveluksen jälkeen.