Joulukuu 2017

Suomi 100 – vuotta!

Miksi Suomi olet levoton?
Vielä turva Jumalassa on.


Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Psa. 42:6.

Suomi on hyvä maa! Aina kun palaa ulkomailta Suomeen, niin toteaa kiitollisena, että Suomi on maailman paras maa asua.
Voimme todeta monella mittarilla, että Suomi on Top -10 joukossa. Samalla näemme, että taloudellinen hyvinvointi ei tuo onnea kansalle. Ne, jotka menestyvät eivät koe elämässään syvää merkitystä ja elämän merkitystä etsivät myös vähemmän menestyvät.

Levottomuus, jota löytyy kaikista sosiaaliluokista ja eri ihmisyhteisöistä, kuvaa suomalaista ahdistusta ja sydämen kipua. Näiden juuret löytyvät meidän kansamme tarinasta.

Olemme eläneet ensin kahden vallan alaisuudessa. Itsenäistyttyämme kipu ja ahdistus purkautui kansallissodassa, jossa surmattiin naapureita ja oman kylän asukkaita. Sitten oli hetki rauhaa ja pian toinen maailmansota, tappio, rauha, sotalapset ja evakot. Sodan jälkeisten sukupolvien selviytymismallit ovat nousseet tästä maisemasta.
Puhumattomuus ja omien kipujen kohtaamattomuus ovat siirtyneet seuraaviin sukupolviin. Se on näkynyt esimerkiksi läsnäolon puutteena. Näin sotien ahdistukset ja pelot ovat usein siirtyneet seuraaviin sukupolviin.

Kipua on yritetty ratkaista riippuvuuksilla, kuten alkoholilla ja työllä. Merkitystä on etsitty muualta kuin Hänestä, joka on luonut meidät. Levottomuus kuvastaa eksyksissä oloa, sitä että ”elämän ankkuri” on kateissa.

Olemme astuneet joulun aikaan ja juhlimme Jumalan tulemista ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa ja ihmeellistä pelastussuunnitelmaan.
Ihmiskunnan Toivo tulee lähelle meitä ihmisiä, jotka kannamme ihmiskunnan kipua.  Jeesus samaistui meihin ja hän ymmärtää meitä. Hän tulee kärsivässä ja samaistuvassa rakkaudessa meidän tasollemme, helposti lähestyttävänä.

- Katso: minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt. Minä lasken henkeni hänen ylleen, ja hän julistaa kansoille oikeuden.
Ei hän huuda eikä riitele, ei kuulla hänen ääntänsä kaduilla.
Murtunutta ruokoa hän ei muserra, savuavaa lampunsydäntä hän ei sammuta. Hän on saattava oikeuden voittoon.
Hänen nimeensä kansat panevat toivonsa.

Matt. 12:18 – 21

Pane toivosi Jeesukseen, sielumme ankkuriin. Hän on auttajasi! Anna ristin muuttaa sydämesi ja aseta Jeesus Kuninkaaksi elämässäsi. Hän on meidän turvamme.

Nouse salkoon lippu valkoinen.
Piirrä pilviin risti sininen.
Se on kallein aarre isänmaamme,
merkki Kuninkaamme, liitto ikuinen.
Nouse salkoon toivo sydänten,
nouse salkoon risti Jeesuksen.
(Laulu Suomelle)


Pastori Henry