Huhtikuussa 2016

 

Tunne Jumala – voimaannu kanssamme


Edellä oleva otsikko on seurakuntamme johtava ajatus. Se kiteyttää toimintamme tarkoituksen ja sanoittaa sen ytimekkäästi meille ja muille ihmisille.

Ihminen luotiin alun perin Jumalan kuvaksi ja yhteyteen Jumalan, Luojansa kanssa. Syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen alkoi kätkeytyä Jumalalta ja toisilta Jumalan kuvilta – lähimmäisiltä. Näin Jumalan kuva ihmisessä alkoi vääristyä. Tästä alkoi ihmisen pitkä matka takaisin yhteyteen Jumalan kanssa ja ehjäksi Jumalan kuvaksi. Vanha Testamentti kertoo, että Jumala kutsui yhteyteensä yksilöitä ja myöhemmin kansan, Israelin, jonka kanssa Hän teki liiton. Tämä liitto ei kuitenkaan tuonut Luojan ja luodun välille sellaista yhteyttä, joka palauttaisi rikkoontuneen yhteyden Jumalan ja ihmisen välille.

Jumala ilmoitti itsensä lopullisesti Jeesuksessa, omassa Pojassaan. Jeesuksessa Jumala sovitti ihmiskunnan ja vastaanottamalla sovituksen pääsemme jälleen läheiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Tätä yhteyttä Raamattu kutsuu Jumalan tuntemiseksi. Jumalan tunteminen on henkilökohtaista ja me synnymme Jumalan Hengen vaikutuksesta Jumalan perheeseen. Näin alkaa uusi elämä Jumalan yhteydessä. Voidaksemme elää tätä elämää todeksi, niin kuin Jumala on suunnitellut, me tarvitsemme siihen seurakuntayhteisöä. Opimme tuntemaan Jumalaa yhdessä toistemme kanssa. Tätä prosessia voisi kutsua voimaantumiseksi:

    Voimaantumisella tarkoitetaan ihmisen sisäistä prosessia, joka    
    on samalla myös sosiaalinen prosessi. Sisäinen voimantunne
    on omia voimavaroja ja vastuullista luovuutta vapauttava tunne.
    Voimaantuneista ihmisistä heijastuu myönteisyys, joka on
    yhteydessä hyväksyvään ja luottamukselliseen ilmapiiriin sekä
    arvostuksen kokemiseen.ROHKEA ARMO – täydellinen hyväksyntä
Jumalasuhteen lähtökohta on armo ihmistä kohtaan. Hän antaa meille uuden elämän.  Saamme olla rohkeasti ihmisiä. Olemme todistus Jumalan armosta.

AITO LÄSNÄOLO – aito elämä
Elämme aitoa elämää Jumalan läsnäolossa, läsnä itsellemme ja lähimmäisillemme. 

JATKUVA OPPIMINEN – kasvaminen opetuslapsena
Olemme keskeneräisiä. Opetuslapseus on elämänpituinen matka, se on ajattelutavan muutosta sekä vaeltamista uudessa todellisuudessa – yksilöinä ja yhteisönä.

RAKKAUDELLISET SUHTEET – voittava rakkaus
Voittava rakkaus kuuluu kaikille, se ilmenee tekoina. Rakkaudella täyttynyt seurakunta on aktiivinen vaikuttaja ympäröivässä yhteiskunnassa. Evankeliumi kutsuu meitä rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme.

Voimaannuttavaa kevättä!
Henry