Helmikuussa 2017

25. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin.
26. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen.
27. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: “Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.”
28. Silloin Pietari sanoi hänelle: “Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.”
29. “Tule!” sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo.
30. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. “Herra, pelasta minut!” hän huusi.
31. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: “Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?”
  Matt. 14:25 - 31

Miten elää haastavan maiseman keskellä?


Elämme mielenkiintoisessa maailmassa ja voisi sanoa, että muutokset, jotka tapahtuvat ympärillämme haastavat meitä ja uskoamme. Yhteiskunnassamme ja koko maailmassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja epävarmuus lisääntyy. Monet haasteet koskettavat myös yhteisöämme:
YT – prosessit ja niitä seuraavat muutokset organisaatiossamme, kiinteistömme ilmanlaatu ongelmat ja muutokset Kirpputorin toimintaympäristössä. Miten meidän pitäisi toimia? Onko Jumala meidän kanssamme ja miten säilytämme rohkeuden? Nämä kysymykset nousevat mieleen, kun elämä haastaa!

Mitä voimme oppia Jeesuksen seuraajilta, kun he olivat myrskyn keskellä? Ensiksi Jeesus sanoisi, ettei meillä ole mitään syytä pelkoon tai hätäilyyn! Jumala on kanssamme ja hänen viestinsä kaikissa tilanteissa on ”älä pelkää”. Jumala on olosuhteiden Herra ja hän tulee johtamaan meitä uusiin maisemiin, jotka ovat hyviä, koska Hän on Hyvä Jumala! Ainoa asia, joka voi estää meitä pääsemästä siihen hyvään, jonka Isä haluaa antaa meille, on epäusko. 

Millä voitamme epäuskomme?


Tekstimme vastaa meille: “Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.”
“Tule!” sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Meitä kutsutaan yhteisönä ja yksilöinä katsomaan Jeesukseen näissä haastavissa olosuhteissa ja luottamaan Hänen kykyynsä johtaa meitä!

Meidän haasteemme ja uudet mahdollisuudet

Vuonna 2013 teimme kiinteistöselvityksen Vuorikadun kiinteistön korjauskustannuksista ja kiinteistön kunnosta. Arvio osoitti, että mittavatkaan korjaukset eivät muuta kiinteistön käytettävyyttä, joten päätimme odottaa parempaa aikaa kiinteistön mahdollisen myymisen kannalta.

Viime syksyn aikana tutkimme seurakunta- ja päiväkotitilojen ilman laadun. Mittaukset osoittivat, että päiväkodin ilmanlaatu on hyvä. Seurakunnan tilojen kohdalla haasteeksi on tullut riittämätön ilmanvaihto. Erityisesti kirkkosalin ilmanvaihto on toimimaton ja rakenteista tulee ilmaan epäpuhtauksia.

Alasalin ilmanvaihtoa on jo korjattu ja sen huomaa parantuneessa ilmanlaadussa.  Ongelmana on edelleen alasalin lattiamaton alla oleva vanha matto ja sen liima, jotka joudumme poistamaan ja alasalissa ovat korjaustyöt meneillään. Alasalin mattojen poiston yhteydessä näemme laatan todellisen kunnon ja mahdolliset kosteusvauriot, jos niitä löytyy. Tutkimme tällä hetkellä kirkkosalin ilmastoinnin parannusratkaisuja ja kustannuksia. Lisäksi meidän partiotiloissamme on sama ongelma kuin alasalissa. Lattiamattoja on kaksi päällekkäin ja alimman liimahöyryt purkautuvat huoneilmaan heikentäen ilmanlaatua. Tulemme tiedottamaan välittömästi mahdollisista uusista löydöistä.

Kiinteistössämme ei ole toistaiseksi löydetty hometta, vaan kyse on lattiamattojen alla olevista vanhojen mattojen liimojen höyryistä. Teimme remontin alasalissa ja silloin kukaan ei vielä tiennyt, että vanhat matot on poistettava ennen uusien mattojen liimausta.

Uudet tilat ja uudet mahdollisuudet

Kokoonnumme tällä hetkellä toistaiseksi Wanhan Walimon tiloissa jumalanpalveluksiin ja joihinkin pienryhmiin. Osa viikkotoiminnasta jatkuu vielä vanhoissa tiloissa ja osa uusissa tiloissa.

Ennen näitä kiinteistötutkimusten tuloksia olimme linjanneet vanhimmistona tämän vuoden painopisteeksi jumalanpalvelusten uudistamisen ja jumalanpalvelustiimien synnyttämisen. Olimme rukoilleet Jumalan hyvää johdatusta tulevaan kauteen ja Isä näyttää vastanneen meille mielenkiintoisella tavalla.

Uudessa ympäristössä meillä on mahdollisuus luoda uutta jumalanpalveluskulttuuria. Uudistus koskee kahta asiaa: miten tuotamme jumalanpalvelukset ja jumalanpalveluksen kulttuurista sisältöä. Haluamme kommunikoida Jumalasta ajanmukaisesti ymmärrettävällä ja uskottavalla tavalla. Olemme jo saaneet kokea kahdessa ensimmäisessä jumalanpalveluksessa uutta ja raikasta kulttuuria sekä kohdata uusia ihmisiä! Erityinen ilo on nähdä nuorten aikuisten tulevan mukaan jumalanpalveluselämään. Tämä rohkaisee meitä, suuntamme on oikea! Haasteena on vielä synnyttää jumalanpalvelustiimit, jotka vastaavat käytännön järjestelyistä jumalanpalveluksissa. Olemme jo saaneet maistaa hyvää yhdessä tekemisen meininkiä, joten jatkamme yhdessä voimaannuttavien jumalanpalvelusten tekemistä.

Muutoksia seurakunnan hallinnossa ja kirpputorilla

Seurakunnan, kirpputorin ja päiväkodin toimintojen kohdalla jouduimme käymään YT – prosessin, jossa arvioimme toimintaamme taloudellisen kannattavuuden ja tuotannollisuuden näkökulmista. Kirpputoritoiminnan suurin muutos oli luopua toiminnanjohtajan tehtävästä. Monivuotinen toiminnanjohtaja Timo Varuhin pääsee ”eläkeputkeen” kesäkuussa täytettyään 60 vuotta. Timo on tehnyt suuren työ johtaessaan tiiminsä kanssa Kirpputoria monia vuosia. Siitä kiitos hänelle ja tiimille. Kirpputori toimintaa täytyy muuttaa, koska palkkatuki ihmisiä ei saada enää samalla tavalla kuin aiempina vuosina. Työtehtävät roolitetaan uudelleen ja toiminta sopeutetaan uuteen tilanteeseen paremmin toimivaksi.

Matti Saira tulee jatkossa toimimaan Kirpputorin myymäläpäällikkönä ja muut tiimin jäsenet jatkavat mukana toiminnassa toistaiseksi. Lisäksi Kirkkiksen tiimiä tulee vahvistamaan seurakunnan toimistotyöntekijä Lea Järvinen, joka tulee työskentelemään osan työajastaan kirpputorin tiimissä kassatyössä ja tiedottajana sekä osa työajastaan seurakunnan tiedottajana. Lean toimenkuva muotoutuu kevään aikana, kunhan taloushallintomme saadaan uuteen uskoon.

Olemme vahvistaneet organisaatiotamme uudella hallintokoordinaattorilla, joka tulee ottamaan osan meidän ulkoistamastamme taloushallinnosta itsellemme. Tehtävässä on aloittanut Eeva Lares. Hallintokoordinaattori tulee tukemaan tehtävässään kaikkia toimintojamme ja hänen työnsä tulee helpottamaan päiväkodin johtajaa, vanhimmiston puheenjohtajaa, seurakunnanjohtajaa ja kirpputorin myymäläpäällikköä. Lisäksi hän on osa taloustiimiä ja Eeva tulee valmistelemaan budjetit yhdessä muiden tiimiläisten kanssa. Osa hänen palkastaan saadaan vähentämällä ulkoistettuja työtehtäviä.  

Näillä muutoksilla tavoittelemme taloudellisia säästöjä ja toisaalta taloushallintomme tehostamista. Uskomme, että työyhteisömme on entistä paremmassa kunnossa kohtaamaan uudet haasteet joiden keskellä elämme.

Luottavaisin mielin kohti uusia haasteita

Pidetään katseemme Jeesuksessa, Jumalassa ja luotetaan siihen, että Hän on meidän kanssamme. Hän on meidän turvapaikkamme näissä haastavissa olosuhteissa. Hän tulee ohjaamaan meitä, Hänen hyvä katseensa seuraa meitä ja Hän ohjaa meitä tällä tiellä.

Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. (sela)
“Minä opetan sinua”, sanoo Herra,
“minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi.” Psa 32:7 - 8

Rohkein mielin kohti kevättä!

Henry